Languages:                        

DbxBackup.com      Download MailNavigator 1.15  


Produkter

  MailNavigator

  Palette  Tune

  AlphaBrowser

  DBX Backup

  Download   Analyzer


Download

Registrera

Support

 Att lasa meddelanden i Outlook Express 5, 6 DBX filerMailbox Reader
för Outlook Express DBX fil format


Information retrieval system MailNavigator är ett kraftfullt system för återvinning av information från arkiven till flertalet populära mailprogram.

Versionerna 0.09 och senare inkluderar möjligheten att läsa mailarkiv i DBX (Outlook Express 5, 6) format.

Version 0.12 tillför möjligheten att läsa mail i PST (MS Outlook) format.

MailNavigator version 1.8 möjliggör export av meddelanden till Eudora Mail, Outlook Express och de flesta övriga populära mail program.


Användare av MS Outlook och Outlook Express kan nu använda MailNavigator för att hitta meddelanden i sina mailarkiv och återvinna informationen i dbx filer. Om pga datorhaveri Outlook Express eller någon annan mailklient inte kan läsa meddelandearkiven, kan du försöka öppna dem i MailNavigator och exportera dem tillbaka.

MailNavigators söksystem för meddelanden kan söka information i mailarkiven till följande populära program:


 • Windows Live Mail

 • Windows Mail (Vista OS)

 • MS Outlook

 • Outlook Express

 • Mozilla Thunderbird

 • Opera Mail

 • The Bat

 • MS Mail

 • MS News

 • Netscape Messenger

 • Netscape Collabra

 • Eudora

 • Forte Agent

 • Pegasus Mail

 • Eserv

 • Och även i alla populära informationsbaser till Fidonet nätverket.Att söka meddelanden i dbx filer


Messages navigator

Om du endast vill extrahera meddelanden från arkiven till MS Outlook eller Outlook Express, ladda arkiven från MailNavigator och exportera meddelandena i ASCII format, RFC-822 format eller i Eudora Mail formatet. För att åstadkomma detta använder du menykommandot Message | Spara som...

Det är emellertid betydligt effektivare att använda systemet för meddelandesökning som ingår i MailNavigator.

Tillhörande filter inkluderar standardoperatorerna: OR, AND, NOT, NEAR, deras synonymer, och parenteser för att definiera operatorernas ordning. Sökningen kan utföras på hela ordet eller på en del av ett ord. Filter kan användas på meddelandets innehåll, och på vissa delar av meddelanderubriken. Meddelandets format har inte någon betydelse. Söksystemet hittar dem i mailarkiven tillhörande alla programmen.Copyright © 2000-2020 GEO Ltd   
All Rights Reserved   
 
   

[Lasa pst filer] [Lasa dbx filer] [Mailboxlasare] [Aterstalla dbx filer] [Reparera Outlook Express FoS]   
  [Outlook Express DBX Repair Manual]