Languages:                        

DbxBackup.com      Ściągnij MailNavigatora 1.15  


Produkty

  Palette  Tune

  MailNavigator

  DBX Backup


Rozwiązanie

  Czytanie   plików dbx

  Kolorowanie   zdjęć

  Selektywna   korekcja   kolorów


Ściąganie

Rejestracja

Pomoc 
techniczna


 Czytanie wiadomości z plików DBX - Outlook Express 5, 6


Mailbox Reader
dla plików DBX - Outlook Express


System wyszukiwania wiadomościMailNavigator to system służący do odzyskiwania informacji z archiwów większości popularnych programów służących do obsługi poczty elektronicznej.

Od wersji 0.09 program może czytać archiwa poczty w formacie DBX (Outlook Express 5, 6).

W wersji 0.12 dodano możliwość czytania poczty w formacie PST (MS Outlook).

W wersji 1.8 dodano możliwość eksportu wiadomości do programów Eudora Mail, Outlook Express i większości innych popularnych programów do obsługi poczty elektronicznej.

Użytkownicy programów MS Outlook i Outlook Express mogą używać programu MailNavigator do wyszukiwania wiadomości w archiwach poczty i odzyskiwania informacji zawartych w plikach dbx. Jeżeli na skutek awarii komputera program Outlook Express lub inny klient poczty elektronicznej nie może odczytać swoich archiwów, można spróbować otworzyć je w programie MailNavigator i dokonać re-eksportu.


System wyszukiwania wiadomości programu MailNavigator wyszukuje informacje w archiwach poczty następujących popularnych programów pocztowych:

 • Windows Live Mail

 • Windows Mail (Vista OS)

 • MS Outlook

 • Outlook Express

 • Mozilla Thunderbird

 • Opera Mail

 • The Bat

 • MS Mail

 • MS News

 • Netscape Messenger

 • Netscape Collabra

 • Eudora

 • Forte Agent

 • Pegasus Mail

 • Eserv

 • oraz we wszystkich popularnych bazach informacji sieci Fidonet

 

Wyszukiwanie wiadomości w plikach dbx


Nawigator wiadomości

Jeśli chcesz wydobyć wiadomości z archiwów MS Outlook lub Outlook Express, wczytaj pliki archiwów z programu MailNavigator. Wiadomości w formacie ASCII, RFC-822 lub Eudora Mail eksportujesz poleceniem Wiadomość | Zapisz jako...

Znacznie efektywniejsze jest użycie systemu wyszukiwania wiadomości programu MailNavigator.

Filtry wyszukujące zawierają standardowe operatory: OR, AND, NOT, NEAR, ich synonimy i nawiasy do definiowania kolejności operatorów. Można wyszukiwać całe słowa lub ich części. Filtry mogą obejmować treść i niektóre pola nagłówka wiadomości. Format wyszukiwanych wiadomości nie jest istotny. System pozwala prowadzić wyszukiwanie w archiwach poczty dowolnego programu.

Languages:

English 

Reading messages in Outlook Express DBX files

French 

Lire les fichiers DBX d'Outlook Express DBX

Spain 

Lectura de mensajes desde archivos DBX de Outlook Express 5

Italy 

Leggere e ricercare messaggi nei files DBX di Outlook Espresse

Russian 

Чтение и востановление сообщений в Outlook Express DBX файлах

German 

Lesen der Nachrichten in Outlook Express 5 und 6, DBX Dateien

Swedish 

Att lasa meddelanden i Outlook Express 5, 6 DBX filer

Dutch 

Lezen van berichten in Outlook Express 5, 6 DBX-bestanden

Catalan 

Llegint missatges d'arxius DBX de l'Outlook Express 5, 6

Romanian 

Citirea mesajelor in Outlook Express 5, 6 DBX file

Portuguese 

Ler ficheiros de Mensagens DBX do Outlook Express 5, 6

Hungarian 

Üzenet olvasés  Outlook Express 5, 6 DBX fájlokbanCopyright © 2000-2021 GEO Ltd   
Wszelkie prawa zastrzeżone   
 
   

[Czytanie plików pst] [Przeglądarka plików dbx, pst] [Odzyskiwanie *.dbx]   
[Odzyskiwanie plików Outlook Express] [Przegladanie plików MBX, PST, DBX]   
[Instrukcja naprawy plików Outlook Express DBX]   
  [Naprawa plików DBX w Outlook Express FAQ]