Languages:      

DbxBackup.com      Descarregar MailNavigator 1.15  


Productes

  MailNavigator

  Palette  Tune

  AlphaBrowser

  DBX Backup

  Download   Analyzer


Descàrrega

Registre

Suport

 Com exportar missatges al format DBX de l'Outlook Express?


Recuperació de bústies i
Exportació de missatges a l'Outlook Express

Podeu utilitzar MailNavigator per recuperar la informació d'arxius de correu.
Si l'ordinador es penja o bloqueja i l'Outlook Express o un altre client de correu no pot llegir els seus arxius de missatges, podeu intentar obrir-los amb MailNavigator i exportar-los de nou al format original.

Recovery DBX, MBX, PST files Podeu recuperar l'arxiu MBX, PST or DBX d'OE i llegir els missatges, així com cercar missatges en les bústies de correu.

El llenguatge de processament dels filtres inclou els operadors habituals: O, I, NO, A PROP, els seus sinònims, i els parèntesis per definir l'ordre dels operadors. Els filtres es poden aplicar al contingut del missatge i en alguns camps de l'encapçalament del missatge.

La transferència de missatges des de MailNavigator cap a l'Outlook Express es fa en dues fases:


MailNavigator :: Message | Save as... en la primera fase, seleccioneu els missatges en el Navegador de Missatges, i utilitzeu el comandament del menú:

Missatge | Desar i nomenar...

Save as type: Eudora mailbox En la caixa de diàleg oberta, indiqueu l'arxiu i la ruta per exportar-lo, i escolliu el tipus d'arxiu:
bústia d'Eudora.

Un cop que la bústia en format d'Eudora s'ha creat, obriu el programa Outlook Express i utilitzeu el comandament del menú:

Arxiu | Importar | Missatges…

Outlook Express :: File | Import | Messages...

En la caixa de diàleg oberta, on figuren els programes des d'on els missatges s'han d'importar, seleccioneu: Eudora Pro or Light:

Outlook Express Import :: Select Eudora Pro or Light

En la caixa de diàleg següent indiqueu el directori on heu gravat els missatges quan els exportàveu des de MailNavigator:

Outlook Express Import :: Location of Messages

A més, si l'Outlook Express troba bústies en aquest directori, us suggerirà que seleccioneu una d'elles per importar:

Outlook Express Import :: Select Folders

Només resta prémer el botó Fi, i es crearà una carpeta amb els missatges importats en l'Outlook Express.
Languages:

English 

How to export messages to Outlook Express DBX file format?

Dutch 

Hoe berichten te exporteren vanuit  Outlook Express DBX-bestandsformaat?

Italy 

Come esportare i messaggi nel formato DBX di Outlook Express?Copyright © 2000-2020 GEO Ltd   
Tots els drets Reservats   
 
   

[Llegint arxius pst] [Llegint arxius dbx] [Lector de bústies]   
  [Exportacio de missatges a l'Outlook Express] [Recuperador d'arxius Dbx]   
  [FAQ sobre la reparació de l'Outlook Express] [Outlook Express DBX Repair Manual]